SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM chętnych uczniów klas czwartych oraz 5c, 5e, 5h, 6a, 6b, 8a, 8b, 8e odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w hali sportowej według następującego harmonogramu:

Klasy ósme oraz kl. 5h – godz. 10:40-11:40 (4. lekcja)

Klasy czwarte, pozostałe piąte i szóste – godz. 11:45-12:45 (5. lekcja)

Tematem spotkania będzie NAMIBIA.

Czas trwania spotkania: 60 min.

Podczas spotkania uczniami opiekują się nauczyciele uczący na wskazanej lekcji.