Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim ogłasza
VI Powiatowy „Andrzejkowy Turniej Szachowy”

 

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich uczniów powiatu janowskiego. Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy, propagowanie zasad fair – play, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Konkurs odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 13.30 w budynku szkoły.

 

Organizatorzy:
UKS Atletic,
Marek Flis, Andrzej Jakubiec
Jarosław Kańkowski, Andrzej Tomczyk