Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim informuje, iż w przypadku braku porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi, pracownicy PSPzOI przystąpią do strajku od dnia 08. 04. 2019 r.

W związku z tym nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły, a także utrudnienie w zapewnianiu opieki uczniom.

Egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

W dniach 8 – 9. 04. 2019 r. (niezależnie od strajku) odbywać się będą rekolekcje wielkopostne. Od godz. 8:00 do godz. 10:00 uczniowie klas I-VI uczestniczą w rekolekcjach w kościele pw. Św. Jadwigi. Po zakończonej w kościele nauce rekolekcyjnej, pod opieką nauczycieli, do szkoły wracają uczniowie, których rodzice zadeklarowali udział w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

W przypadku odstąpienia od strajku, po zakończonej nauce rekolekcyjnej odbędą się planowe lekcje.