15 października 2018 r. w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości Pan Zbigniew Czajkowski, nauczyciel wychowania fizycznego, otrzymał z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Misiuk nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Tym samym znalazł się w gronie 19 nauczycieli wyróżnionych w bieżącym roku szkolnym tą nagrodą.

Pan Zbigniew Czajkowski jest dyplomowanym nauczycielem wychowania fizycznego należący do cenionych nauczycieli w środowisku szkolnym oraz lokalnym, o znaczącym dorobku zawodowym, który poparty jest wysoką jakością pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciel pracuje w PSP z OI od 28 lat, z ogólnym dorobkiem zawodowym 39 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Jest sumiennym, zaangażowanym nauczycielem dającym gwarancję wysokiej jakości wykonywanej pracy i konsekwentnemu działaniu. Pan Czajkowski od wielu lat prowadzi klasy sportowe, do których opracował własny program nauczania zgodny z nową podstawą programową z wychowania fizycznego, przynoszący wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie tych klas uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie. Należy podkreślić duże zaangażowanie p. Czajkowskiego oraz systematyczną i owocną współpracę z rodzicami, nauczycielami wychowania fizycznego oraz z gronem nauczycielskim. Od 2013 roku prowadzi klasę sportową o profilu lekkiej atletyki i piłki ręcznej oraz realizuje opracowany specjalnie dla klasy sportowej własny program nauczania. Program ten jest innowacyjny, wzbogacony innymi dyscyplinami sportowymi. Uczniowie mają możliwość nauki jazdy konnej, żeglarstwa, kajakarstwa, narciarstwa, wspinaczki. Obserwując postępy i podejmując analizę osiągnięć edukacyjnych uczniów na bazie uzyskanych przez nich wyników, nauczyciel przy współpracy z rodzicami założył Klub Piłki Ręcznej. Drużyna chłopców odniosła ogólnopolskie sukcesy, zajmując kolejno piąte (2014) i drugie miejsce (2015) w Ogólnopolskim Festiwalu Piłki Ręcznej Dzieci.

Systematyczna i konsekwentna praca  p. Czajkowskiego z uczniami zaowocowała sukcesami uczniów i Szkoły. Od szeregu lat Szkoła zajmuje wysokie miejsca (w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół) we współzawodnictwie sportowym w rankingu szkół podstawowych w województwie lubelskim.

W 2014/2015 szkoła zajęła drugie miejsce w rywalizacji, natomiast w 2015/2016 szkoła odniosła ogromny sukces zajmując pierwsze miejsce, a tym samym jako najlepsza szkoła w województwie lubelskim. W kolejnym roku szkolnym 2016/2017 szkoła zajęła trzecie miejsce (v-ce mistrzostwo województwa w LA 2018).

Na szczególne uznanie zasługują działania o charakterze wychowawczym zapewniającym bezpieczeństwo uczniom podczas aktywności fizycznej w zajęciach pozalekcyjnych, m.in. poprzez opracowywanie i realizację projektów rekreacyjno-sportowych. W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” p. Czajkowski wielokrotnie pozyskiwał środki z budżetu gminy Janów Lubelski na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, nie tylko tych uzdolnionych, ale również wykluczonych społecznie. W ostatnim okresie zrealizował pięć kolejnych projektów.

Organizowane zajęcia pozalekcyjne są atrakcyjne poprzez proponowaną formę, tematykę oraz wzbogacone o nowe sprzęty sportowo – rekreacyjne. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców. W 2016 roku p. Czajkowski otrzymał prestiżową nagrodę ANTEK ROKU 2015/2016, w kategorii PROMOTOR ROKU. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana od 20 lat przez Burmistrza Janowa Lubelskiego, a rekomendowana jest przez Kapitułę składającą się z autorytetów społeczności janowskiej. Głównym celem przyznanej nagrody było uhonorowanie szczególnych osiągnięć p. Czajkowskiego. Uzasadnieniem były szczególne osiągnięcia na polu sportowym Zbigniewa Czajkowskiego. W tym sukcesy jego podopiecznych, które owocowały promocją Janowa Lubelskiego, nie tylko w środowisku lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, lecz również na arenie Polski. Podopieczny p. Czajkowskiego - Patryk Tylus został Mistrzem Polski w Lekkiej Atletyce w rzucie piłeczką palantową, zaś jako reprezentant Polski w Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym zdobył medal brązowy. Jego praca zawodowa spotyka się z uznaniem nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w środowisku powiatowym i wojewódzkim. Pan Czajkowski, dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym i umiejętnościom skutecznego działania, inicjuje, organizuje i przeprowadza środowiskowe, powiatowe i rejonowe imprezy sportowe.

Pan Czajkowski jest Prezesem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Jako działacz sportowy organizuje życie sportowo – rekreacyjne w gminie i powiecie, współpracuje ściśle z dyrektorami i nauczycielami szkół. Jest społecznym koordynatorem systemu rejestracji szkół, w celu uczestnictwa w zawodach, kontrolowaniu prawidłowych przebiegów rywalizacji oraz dokumentowania wyników i przesyłania do centrali LWSZS. Pan Czajkowski wielokrotnie współpracował z samorządem lokalnym jako doradca i ekspert w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji uczestnicząc aktywnie w spotkaniach lub konsultacjach społecznych.


Pan Czajkowski Zbigniew osiągnął znaczący dorobek dydaktyczny i wychowawczy, za który był wielokrotnie nagradzany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodami Burmistrza i Dyrektora Szkoły.

 

Wyniki sportowe szkoły, na które w dużym stopniu pracuje p. Zbigniew Czajkowski zostały docenione gdyż nauczyciel otrzymał medal „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego” przyznany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie, a Szkoła otrzymała Medal „Za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej w Szkole’’ przyznany przez Zarząd Wojewódzki SZS oraz zbiorową odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej” przyznaną przez Zarząd Główny w Warszawie. Oddana praca p. Zbigniewa Czajkowskiego została uhonorowana Medalem KEN, nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wielokrotnymi nagrodami Dyrektora PSPzOI i Burmistrza Janowa Lubelskiego: nagroda dyrektora szkoły 2003 r., Medal 50-lecia Lubelskiego Szkolnego Związku Sportowego 2003 r., Nagroda Burmistrza Janowa Lubelskiego 2006 r., Nagroda dyrektora szkoły 2007 r., Nagroda dyrektora szkoły 2008 r., Nagroda dyrektora szkoły 2009 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej 2010 r., Nagroda Burmistrza Janowa Lubelskiego 2010 r., Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty 2012 r., Medal za ,,Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego’’ 2012 r., Nagroda dyrektora szkoły 2013 r., Medal 60-lecia Lubelskiego SZS – 2013 r., Nagroda Burmistrza Janowa Lubelskiego 2014 r Podziękowanie Pani Kurator 2016. Liczne listy gratulacyjne i podziękowania.