W dniach: 1, 2 marca 2018r. odbędą się zajęcia dla uczniów klas czwartych w ramach akcji edukacyjnej, prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl): „Klikam z głową”. Celem akcji jest edukowanie młodych użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania ze smartfonów, tabletów, komputerów pod kątem potencjału jaki daje dostęp do sieci Internet.

Prezentacja trwa ok. 45 min i obejmuje:

- rozmowę z dziećmi,

- film edukacyjny (ok. 9 min)

- dyskusję o filmie,

- prace plastyczne.

 

Zajęcia będą odbywały się w sali 34A według następującego harmonogramu:

lekcja

Czwartek

1 III 2018r.

lekcja

Piątek

2 III 2018r.

1

-

1

-

2

-

2

-

3

4c  

3

4g  

4

4f  

4

4b  

5

4e  

5

4a 

 

 

6

4d 

Klasy, które w trakcie trwania zajęć powinny mieć lekcje w sani 34A, przechodzą do sal lekcyjnych, w których według planu lekcji powinny uczyć się w/w klasy czwarte.