Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na spotkanie z Panią Teresą Misiuk, Lubelskim Kuratorem Oświaty. Tematem spotkania będą zmiany w systemie edukacji wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spotkanie odbędzie się dn. 1 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w sali Widowiskowej JOK.