Kadra szkoły 2020/21

Dyrektor szkoły

Sołtys Wioletta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Zastępcy dyrektora:

 1. Krzos Iwona - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog  
 2. Matysek Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 3. Tomczyk Andrzej - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, muzyki, plastyki, pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 4. Walas Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki/edukacji informatycznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Kierownik świetlicy:

 • Kuśmierczyk Grażyna - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki/edukacji informatycznej, wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciele i wychowawcy:

 1. Banasiak-Wiśniewska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, rewalidator, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta ręki, edukator i rehabilitator osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Bartoszek Zofia - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel - bibliotekarz, ekonomista płac, prac i spraw socjalnych, żywienie człowieka
 3. Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 4. Biżek Krzysztof - nauczyciel plastyki, techniki
 5. Boliński Grzegorz - nauczyciel informatyki, techniki
 6. Boryński Ryszard - nauczyciel wych. fiz., instruktor nauki pływania
 7. Bratkowska Regina - nauczyciel języka polskiego oraz informatyki
 8. Bratkowski Robert - nauczyciel wych. fiz. i gimnastyki korekcyjnej, instruktor nauki pływania
 9. Bucior Andrzej - nauczyciel przyrody
 10. Bucior Elżbieta - nauczyciel – bibliotekarz
 11. s. Byszuk Katarzyna – nauczyciel religii
 12. Chałabis Anna- psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 13. Chmiel Ewa - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
 14. Chmiel Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 15. Chmiel Karolina - oligofrenopedagog z edukacją wczesnoszkolną, rewalidator i edukator osób ze spektrum autyzmu
 16. Chmiel Maria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 17. Chróściel Jadwiga - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog
 18. Ciupak Małgorzata - nauczyciel religii
 19. Czarny Barbara - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 20. Czerniak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 21. Ćwiek Krystyna - nauczyciel przyrody, geografii, logistyki
 22. Drąg Klaudia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 23. Dubiel Jacek - nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
 24. Fac Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 25. Flis Jadwiga - nauczyciel przyrody, biologii, oligofrenopedagog
 26. Flis Marek - nauczyciel języka niemieckiego
 27. Gałus Beata - nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki
 28. Golec Urszula - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
 29. Hulak Tomasz - nauczyciel wych. fiz., gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 30. Jakubiec Andrzej - nauczyciel wych. fiz., instruktor nauki pływania
 31. Jargiło Olga - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, rewalidator i edukator osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami
 32. Jarosz Joanna - nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 33. Jednac Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, przyrody i geografii, oligofrenopedagog
 34. Kałamajka-Krzosek Justyna - nauczyciel języka angielskiego
 35. Kańkowski Jarosław - nauczyciel wych. fiz., instruktor nauki pływania
 36. Kaproń Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog
 37. Kaproń Marzena - nauczyciel religii, informatyki, oligofrenopedagog
 38. Kicińska Agnieszka - nauczyciel wych. fiz., oligofrenopedagog, instruktor nauki pływania
 39. Kierepka Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 40. Kiszka Zbigniew - nauczyciel historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa
 41. Knap Aneta - nauczyciel języka angielskiego
 42. Kokoszka Andrzej - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 43. Kokoszka Iwona - nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego
 44. ks. Kołodziej Łukasz - nauczyciel religii
 45. Kowal Joanna - nauczyciel religii, pedagog opieuńczo-wychowawczy
 46. Kraj Małgorzata - nauczyciel matematyki, informatyki
 47. Kras Grażyna - nauczyciel języka francuskiego, oligofrenopedagog
 48. Krzysztoń Elżbieta - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
 49. Kulpa Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego, zajęć edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III
 50. Kulpa Ewa - nauczyciel języka angielskiego
 51. Kulpa Joanna - nauczyciel historii, nauczyciel-bibliotekarz
 52. Kulpa Włodzimierz - nauczyciel wych. fiz., instruktor nauki pływania
 53. Kurasiewicz Ewa - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowana do życia w rodzinie
 54. Kuśmierczyk Anna - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog
 55. Kusz Aleksandra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 56. Kuźnicka Ala - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki
 57. Kwiecień Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego
 58. Lachawiec Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki/edukacji informatycznej, muzyki i plastyki, oligofrenopedagog
 59. Lachawiec Tadeusz - nauczyciel informatyki, techniki
 60. Lalik Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki
 61. Lasek Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego na wczesnoszkolnym etapie nauczania, instruktor zespołów teatralnych
 62. Lewczuk Małgorzata - nauczyciel wych. fiz, instruktor nauki pływania
 63. Maiło Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 64. Maksim Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 65. Małek Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, psychopedagog
 66. Małek Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta osób z autyzmem, edukator i rehabilitator osób z niepełnosprawnością intelektualną
 67. Małysz Wioletta - nauczyciel muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 68. Mędrek Bożena - nauczyciel geografii, oligofrenopedagog
 69. Nieborak Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.
 70. Nowakowska Elżbieta - nauczyciel fizyki, techniki
 71. Orzeł Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 72. Orzeł Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog, edukator i rehabilitator osób z niepełnosprawnością intelektualną
 73. Paleń Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 74. Pikula Agnieszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz zdrowotnej, terapeuta pedagogiczny
 75. Pietraszuk Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 76. Podkańska Katarzyna - nauczyciel-bibliotekarz
 77. Rosińska Joanna - nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog, edukator i rehabilitator osób z niepełnosprawnością intelektualną
 78. Rzędzicka-Stolarz Beata - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, rewalidator
 79. Sadecka Marzena - nauczyciel wych. fiz., instruktor nauki pływania, terapeuta SI
 80. Serafin Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 81. Skakuj Krzysztof - nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy
 82. Sobótka Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel języka migowego, edukator i rehabilitator osób z niepełnosprawnością intelektualną
 83. Sokół Anna - wychowawca świetlicy, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, oligofrenopedagog
 84. Sowa Grzegorz - nauczyciel wych. fiz., instruktor nauki pływania
 85. Spychała Ewa - logopeda, nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego, oligofrenopedagog
 86. Staszewska Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda, terapeuta pedagogiczny, rewalidator
 87. Stefanek Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog, oligofrenopedagog
 88. Stolarz Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki/edukacji informatycznej, oligofrenopedagog
 89. Sulowska Joanna - tyflopedagog
 90. Styk Dorota - nauczyciel matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta osób z autyzmem
 91. ks. Surowiec Paweł - nauczyciel religii
 92. Surtel Katarzyna - nauczyciel biologii, oligofrenopedagog
 93. Sydor-Burda Aneta - nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny
 94. Świątek Monika - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog
 95. Targońska Anna - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 96. Trytek Agnieszka - nauczyciel historii, oligofrenopedagog
 97. Tyra Jadwiga - nauczyciel religii, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 98. Widz Mariusz - nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel-bibliotekarz
 99. Widomska Ewa - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
 100. Wiechnik Adam - nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
 101. Wiechnik Ewa - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 102. Wiechnik Urszula - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
 103. Wieleba Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog
 104. Wojtan Iwona - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 105. Wołoszyn Daniel - nauczyciel języka angielskiego
 106. Woźnica Monika - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog, nauczyciel-bibliotekarz, terapeuta osób z autyzmem
 107. Wójcik Stefania - nauczyciel plastyki
 108. Zezulińska Zofia - nauczyciel chemii, oligofrenopedagog
 109. Ziółkowska Irena - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 110. Żytko Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog