W związku z rozważaniem otwarcia przedszkoli, punków przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski oraz inne podmioty, w najbliższym możliwym terminie po odpowiednim i bezpiecznym przygotowaniu miejsc w placówkach zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej  prosimy Rodziców zainteresowanych posyłaniem dziecka do placówki o wypełnienie deklaracji woli powrotu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  i przesłanie (w postaci zdjęcia, skanu) na podany adres e-mail placówki w terminie do dnia 8 maja 2020 r.

Deklaracja