Ta wizyta uczniów klas „0” poprzedzona była zajęciami, podczas których dzieci dowiedziały się w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość oraz jakie są etapy drogi listu od nadawcy do odbiorcy.

Uczniowie wcześniej wykonali kolorowe obrazki dla chorych koleżanek i kolegów, z pomocą wychowawczyń wspólnie napisali do nich listy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia i wyruszyli na pocztę. Tam przeprowadzono rozmowę z pracownikiem poczty, który przybliżył im znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka, adresat, nadawca. Dzieci  mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca na poczcie. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze.  

Samodzielnie kupiły i nakleiły znaczki na zaadresowane koperty i wrzuciły listy do skrzynki. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

 

Tekst i foto: K. Lachawiec