Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.  

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31 grudnia 2020 r. 

Ferie zimowe

4 stycznia - 17 stycznia 2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 

25 czerwca 2021 r. 

 Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.