Drukuj

 

W tym roku nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Janowie Lubelskim po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.  

W dniach 04.03.2019r. – 17.05.2019r. został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej:

1. „Co i dlaczego dymi?”.

2. „Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu”.

3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

4. „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”

5. „Jak unikać dymu papierosowego?”

Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Podczas wycieczki dzieci obserwowały różne źródła dymu, rozmawiały na temat szkodliwości dymu papierosowego, a następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując rysunki i plakaty dotyczące tego tematu. Przedszkolaki ozdabiały postać Dinka, kolorowały kwiaty, wśród różnych napisów poszukiwały tabliczek z zakazem palenia, śpiewały również piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem. Rozwiązywały quizy i w ten sposób mogły wykazać się zdobytą wiedzą.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.Tekst: Grażyna Kaproń