W dniu 10 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury odbył się XVII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej I Religijnej. którego organizatorami byli: Janowski Ośrodek Kultury, Akcja Katolicka, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Urząd Miejski w Janowie Lubelskiem.


Przegląd rozpoczął się o godzinie 10.00, wystąpieniem proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, ks. kan. dr Jacka Staszaka, który w imieniu organizatorów przywitał uczestników przeglądu oraz przybyłych gości.
W tegorocznym przeglądzie wzięło udział wielu przedstawicieli naszej szkoły, w tym - bardzo licznie - uczniowie klas I-III.
Uczestnicy występowali w kategoriach: soliści oraz zespoły.
Wszyscy przygotowali po dwie pieśni lub piosenki patriotyczne bądź jedną patriotyczną, a drugą religijną. Z uwagi jednak na ogromne zainteresowanie konkursem oraz bardzo dużą liczbę uczestników, każdy występujący mógł wykonać tylko jeden utwór.
Poziom występów w wielu przypadkach był bardzo wysoki. Na uwagę zasługują również stroje uczestników. Każdy zawierał jakiś element patriotyczny.
Komisja w składzie: Siostra Maksymilia, Ks. Łukasz, Pani Alina Boś Starostwo Poawiatowe w Janowie Lubelskim po przesłuchaniu 56 pozycji konkursowych nagrodziła wielu wykonawców. Wśród nich znaleźli się również uczniowie klas I-III naszej szkoły:
Kategoria Soliści
I m-ce Hania Malek kl. II „d”
II m-ce Julia Jaworska kl. II „d”
II m-ce Alicja Ciukaj kl. III „b”
II m-ce Marcelina Kolasa III „e”
III m-ce Hanna Habit kl. II „d”
III m-ce Oliwia Flis kl. II „f”
III m-ce Maja Wójtowicz kl. III „b”
III m-ce Oliwia Bartoszek kl. III „e”
III m-ce Jakub Ponczek oddział „0”
Kategoria Zespoły
I m-ce "Wesołe nutki"
II m-ce "Perełki"
III m-ce "Janowskie Promyki"
Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!