Dn. 29 XI 2016 r. odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni Goście, Dyrekcja Szkoły, Rodzice, Nauczyciele oraz uczniowie. W części artystycznej uczniowie pokazali, że w pełni zasługują na przyjęcie ich w poczet społeczności szkolnej. Na sztandar szkoły przyrzekali, że będą ją godnie reprezentować i sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.

Uroczystego pasowania dokonała Pani Dyrektor – mgr Agnieszka Trytek. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek przygotowane przez uczniów klasy II „g” pod kierunkiem Pani mgr Ali Kuźnickiej. W klasach dzieci otrzymały słodkie upominki w postaci rożków obfitości.

 

Joanna Jarosz