4 Września 2017 roku Mszą św. w kościele św. Jadwigi Królowej rozpoczął się nowy rok szkolny dla uczniów, nauczycieli i pracowników PSP z OI i PG w Janowie Lubelskim. Następnie po zakończonej Mszy św. uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w hali sportowej PSP z OI w Janowie Lubelskim.

 

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor PSP z OI pani Agnieszka Trytek, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych gości, szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Powiedziała również o zmianach, jakie czeka szkolnictwo w związku z reformą oświaty oraz o kierunkach polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej będą oddziały przedszkolne oraz klasy I – VI. Klasy VII będą uczyć się w budynku wygasającego Publicznego Gimnazjum. Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Wiceburmistrz Cz. Krzysztoń, poseł na sejm RP J.Bielecki, Zastępca Dyr. PSPz OI A.Tomczyk, Zastępca Dyr. G.Kras, Dyr. Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Z.Flis oraz Ks.Kan.Dr J.Beksiński.

Po okolicznościowych przemówieniach Dyrektora Szkoły oraz przybyłych Gości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów, siły i wytrwałości    w całym procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Opracowanie: Joanna Kowal