Zastępstwa w dniu 20.11.2020 piątek
Maria Chmiel
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 D - e_wczesnoszk, 12C Teresa Maiło  
3 3 D - e_wczesnoszk, 12C Anna Kwiecień  
4 3 D - godz. dyrekt, 12C Grażyna Kaproń  
       
Małgorzata Ciupak
lekcja opis zastępca uwagi
5 6 E - religia, 22C Katarzyna Byszuk  
6 7 B - religia, 31B Marzena Kaproń  
7 7 D - religia, 35A Marzena Kaproń  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 A_S    
       
Anna Jednac
lekcja opis zastępca uwagi
1 - e.przedsz, 15a Grażyna Chmiel 8.00-12.30
2 - e.przedsz, 15a Karolina Chmiel 12.30-15.00
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN